Comunicación

VII Xornada de Onomástica Galega. A onomástica literaria

Anxo Angueira

A onomástica na obra de Rosalía de Castro: algúns principios e perfís

María Xesús Nogueira

Seguirán falando os nomes a voces. Toponimia e ecopoesía na literatura galega

Bieito Arias Freixedo

A onomástica como recurso da crítica textual. O caso da poesía trobadoresca galego-portuguesa

Marga do Val

A literatura no mapa: a onomástica como identidade

Mesa redonda

A elección dos nomes dos personaxes na narrativa galega