Publicacións

Publicacións de Lingua

 

Seminario de Lexicografía


1913-1928
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario gallego-castellano. A Coruña: RAG, 1913-1928.

1970
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas do idioma galego. A Coruña: RAG, 1970.

1971
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG, 1971.

1977
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 2ª ed. A Coruña: RAG, 1977.

1990
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario da lingua galega. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1990.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Vocabulario ortográfico da lingua galega: (versión provisional). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1990.

1991
GARCÍA, C.
Contribución ó léxico de Álvaro Cunqueiro. A Coruña: RAG, 1991.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Léxico administrativo castelán-galego. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1991.

1993
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Pequeno diccionario da lingua galega. A Coruña: RAG, 1993.

1995
PENSADO, X. L. (ed.)
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858). A Coruña: RAG, 1995. (Cadernos de lingua. Anexo, 2).

1996
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Actas do Simposio de Lexicografía Actual: elaboración de diccionarios. A Coruña: RAG, 1996. (Cadernos de lingua. Anexo, 3).

1997
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: RAG. 1997.

2000
BUGARÍN, M. X. e GONZÁLEZ REI, B. (ed.)
Diccionario gallego-castellano / Porto Rey, F. A Coruña: RAG, 2000.
GARCÍA ARES, M. (ed.)
Nuevo suplemento al Diccionario gallego-castellano publicado en 1884 / Valladares Núñez, M. A Coruña: RAG, 2000. (Cadernos de lingua. Anexo, 4).
NEIRA, M. e RIVEIRO, X. (ed.)
Vocabulario gallego-castellano / Pintos, X. M. A Coruña: RAG, 2000. (Cadernos de lingua. Anexo, 5).
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario da Real Academia Galega. 3ª ed. A Coruña: RAG, 2000.
REI LEMA, X. M. (ed.)
Vocabulario de Soneira / Romero Lema, F. A Coruña: RAG, 2000. (Cadernos de lingua. Anexo, 6).

2003
PENSADO, X. L. (ed.)
Vocabulario[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren decir / Bachiller Olea. A Coruña: RAG, 2003. (Cadernos de lingua. Anexo, 7).
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG, 2003. [4,9 Mb]

2004
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M., SANTAMARINA FERNÁNDEZ, A. (coords.).
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 2004.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 2004.
VARELA AENLLE, C. X., [et al.].
A herdanza da lingua: O galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres. A Coruña: RAG, 2004. [5 Mb]

2005
PAZÓ FERNÁNDEZ, E.
Dicionario galego de televisión. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / Compañía de Radio Televisión de Galicia / Termigal, 2005.

2010
DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L., MANEIRO VÁZQUEZ, Y., VEIGA MATEOS, I.,
Dicionario galego de recursos humanos. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Fundación Galicia Empresa / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Termigal, 2010.
REGUEIRA, X. L.
Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: RAG, 2010.

2012
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario da Real Academia Galega. Versión dixital.
VEIGA MATEOS, I.; ROMARÍS HORTAS, S.; PAZ LEMA, M.º J.; DUYOS MÍGUEZ, M.
Dicionario de alimentación e restauración galego-castelán-inglés. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Fundación Galicia Empresa / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / Termigal, 2012.


Seminario de Onomástica


2012
ARES VÁZQUEZ, N.
Estudos de toponimia galega. Volume I. A Coruña: RAG, 2012.

2013
ARES VÁZQUEZ, N.
Estudos de toponimia galega. Volume II. A Coruña: RAG, 2013.

2016
FERRO RUIBAL, X. (ed.)
Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e codificación. A Coruña, RAG, 2016.
MENDEZ, L.
Toponimia de Agolada. A Coruña. RAG, 2016.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Os apelidos en galego. Orientacións para a súa normalización. A Coruña: RAG, 2016.

2017
BOULLÓN, A. e MÉNDEZ, L. (ed.)
Estudos de Onomástica Galega II: Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e linguísticos. A Coruña: RAG, 2017.

2018
CABEZA QUILES, F.
Toponimia da Estrada. A Coruña: RAG, 2018.
MARQUÉS VALEA, X.
Toponimia de Trabada. A Coruña: RAG, 2018.
MARTÍNEZ LEMA, P.
Toponimia de Begonte e Rábade. A Coruña: RAG, 2018.

2019
LÓPEZ BOULLÓN, X.R.
Toponimia de Ames. A Coruña: RAG, 2019.

 


Seminario de Sociolingüística


1993
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Estudio sociolingüistico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingúístico de Galicia. [PDF 7.3Mb] A Coruña: RAG, 1993. (Cadernos de lingua. Anexo, 1).

1994
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña: RAG, 1994.

1995
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia. A Coruña: RAG, 1995.

1996
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Actitudes linguísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolinguístico de Galicia. A Coruña: RAG, 1996.

2003
O galego segundo a mocidade. A Coruña: RAG, 2003.

2007
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. I: Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña: RAG, 2007.

2008
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II: Usos lingüísticos en Galicia. A Coruña: RAG, 2008.

2011
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. III: Actitudes lingüísticas en Galicia. A Coruña: RAG, 2011.

2016
MONTEAGUDO, H. e LOREDO, X. (ed.)
Lingua e sociedade en Galicia. A evolución sociolingüística 1992-2013. A Coruña: RAG, 2016.

2018
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados. 1992 -2016. A Coruña: RAG, 2018.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
A lingua no CEIP Agro do Muíño. A Coruña: RAG, 2018.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Venres 22 de novembro de 2019 / 19:30 h
Conmemoración do 70 aniversario da colección Benito Soto - Pontevedra
Martes 26 de novembro de 2019 / 19:00 h
A Coruña - Inauguración do Simposio Antonio Fraguas
Mércores 27 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas
Xoves 28 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas

Novas da Academia

Subscríbete