Publicacións

Publicacións de Historia

 

1907
MARTÍNEZ SALAZAR, A.
Antiguallas de Galicia. A Coruña: RAG, 1907.

1910
LÓPEZ PELÁEZ, A.
Elogio de Fray Martín Sarmiento. A Coruña: RAG, 1910.

1915
MARTÍNEZ SALAZAR, A. (ed.)
Documentos gallegos del Archivo Municipal de La Coruña. A Coruña: RAG, 1915.

1927
LAGE, R., e CAULONGA, V.
Proyecto de monumento a Curros Enríquez en la ciudad de La Coruña: memoria descriptiva. A Coruña: RAG, 1927.

1948
MARTÍNEZ SALAZAR, A.
Algunos temas gallegos. A Coruña: RAG: Deputación Provincial de A Coruña, 1948-1981. 2 v.

1953
VILLAR PONTE, R.
Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega. A Coruña: RAG, 1953.

1968
LÓPEZ CUEVILLAS, F.
A Edade do Ferro na Galiza. A Coruña: RAG, 1968.

1974
VIQUEIRA, X.V.
Escolma de traballos. A Coruña: RAG, 1974.

1985
FILGUEIRA VALVERDE, X. (ed.)
Antón Losada Diéguez. A Coruña: RAG, 1985.

1988
FERREIRA PRIEGUE, E.
Galicia en el comercio marítimo medieval. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1988.

1993
ARTAZA, M. M. de.
A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1993.

1996
GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. (ed.)
Xesús Ferro Couselo: vida e obra. A Coruña: RAG, 1996.

1998
GUTIÉRREZ ALLER, V.
Formulario notarial. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística / Centro Ramón Piñeiro, 1998.

2001
BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (coord.).
Parlamentarios de Galicia (1810-2001). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia, 2001.

2003
AXEITOS AGRELO, X. L. e BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (ed.)
Cartas a Murguía. Vol. I. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 2003.
BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (coord.).
Parlamentarios de Galicia (1810-2003). 2ª ed. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia, 2003.

2005
AXEITOS AGRELO, X. L. e BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (ed.)
Cartas a Murguía. Vol. II. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 2005.

2007
VILLARES PAZ, R. e BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (ed.)
Os Símbolos de Galicia. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega ; A Coruña : Real Academia Galega, 2007

2008
AXEITOS AGRELO, X. L., GRANDÍO SEOANE, E. e VILLARES R. (ed.)
A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Consello da Cultura; USC, 2008

2013
PARDO DE ANDRADE, M.
Rogos dun galego contra a Inquisición e outros versos liberais (1813-14). A Coruña: RAG, 2013.
BARREIRO FERNÁNDEZ X. R. (coord.)
O resplandor primeiro. Estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz. A Coruña: RAG, 2013.


2016
 BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R (ed.)
O farmacéutico e deputado de Cortegada: José Ojea.
Ourense: Deputación Provincial de Ourense / RAG, 2016.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar