Publicacións de Literatura
 

1935
PONDAL, E.
Queixumes dos pinos e poesías inéditas. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1935.

1961
RODRÍGUEZ CASTELAO, A. D.
Humorismo, dibuxo humorísteco, caricatura. A Coruña: RAG, 1961.

1965
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Iconografía pondaliá. A Coruña: RAG, 1965.

1966
AÑÓN PAZ, F.
Poesías galegas. A Coruña: RAG, 1966.
CARVALHO CALERO, R. (ed.)
Breviario antológico de la literatura gallega. A Coruña: RAG, 1966.

1967
CURROS ENRÍQUEZ, M.
Escolma de poesías galegas. A Coruña: RAG, 1967.

1969
NORIEGA VARELA, A.
D'o ermo: (escolma da edición luguesa). A Coruña: RAG, 1969.

1970
VALLADARES NÚÑEZ, M.
Cantigueiro popular. A Coruña: RAG, 1970.

1971
LÓPEZ ABENTE, G.
Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca: (poesías inéditas). A Coruña: RAG, 1971.

1972
LAMAS CARVAJAL, V.
Escolma de poesías. A Coruña: RAG, 1972.

1973
LAGO GONZÁLEZ, M.
Escolma de poesías. A Coruña: RAG, 1973.

1975
CARRÉ ALVARELLOS, L. (trad.)
Dous capítulos XXV e XXVI do tomo segundo do Don Quixote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra. A Coruña: RAG, 1975.
PINTOS, X.M.
Retallos de poesía e prosa. A Coruña: RAG, 1975.

1976
CABANILLAS, R.
Escolma de poemas. A Coruña: RAG, 1976.

1978
LOPEZ FERREIRO, A.
Escolma de prosa galega. A Coruña: RAG, 1978.

1979
CARBALLO CALERO, R.
Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1979.
MOREIRAS, E. (ed.)
Poesía / Manuel Antonio. A Coruña: RAG, 1979.

1980
FILGUEIRA VALVERDE, X. (ed.)
Afonso X e Galicia e unha escolma de cántigas / Afonso X, Rei de Castela. A Coruña: RAG, 1980.

1981
CURROS ENRÍQUEZ, M.
Aires d'a miña terra: coleución de poesías gallegas. Ed. facs. A Coruña: RAG, 1981.
LAMAS CARVAJAL, V.
Saudades gallegas. Ed. facs. A Coruña: RAG, 1981.
PINTOS, X.M.
A gaita gallega tocada polo gaiteiro ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e ainda mais. Ed. facs. A Coruña: RAG, 1981.
RISCO, V.
Escolma de textos / Vicente Risco. A Coruña: RAG, 1981.

1982
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, X. M. (ed.)
Luís Amado Carballo: vida e obra, escolma de textos. A Coruña: RAG, 1982.
CARBALLO CALERO, R.
Libros e autores galegos: século XX. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1982.
MEIJIDE PARDO, A.
Escritos e autores na Galicia da Ilustración. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1982.

1983
TRAPERO PARDO, X. (ed.)
Manuel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1983.

1984
FILGUEIRA VALVERDE, X. (ed.)
Armando Cotarelo Valledor (1879-1950). A Coruña: RAG, 1984.

1985
LORENZO VÁZQUEZ, R. (ed.)
Crónica Troiana: introducción e texto. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1985.

1986
FRAGUAS FRAGUAS, A. (ed.)
Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1986.

1987
CASARES, C. (ed.)
F. Francisca Herrera Garrido: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1987.

1988
CASARES, C. (ed.)
Ramón Otero Pedrayo: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1988.

1989
FRAGUAS FRAGUAS, A. (ed.)
Celso Emilio Ferreiro. A Coruña: RAG, 1989.

1990
PIÑEIRO, R. (ed.)
Luís Pimentel. A Coruña: RAG, 1990.

1991
BEL ORTEGA, F.
Vida e obra de Francisco Añón. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1991.
VALVERDE FILGUEIRA, X. (ed.)
Álvaro Cunqueiro. A Coruña: RAG, 1991.

1992
CASARES, C. (ed.)
Fermín Bouza Brey. A Coruña: RAG, 1992.
RINCÓN VIRULEGIO, A. (ed.)
Os Eoas: (unha aproximación). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1992.

1993
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. (ed.)
Eduardo Blanco Amor: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1993.

1994
DÓNEGA, M. (ed.)
Luís Seoane: vida e obra literaria. A Coruña: RAG, 1994.

1995
GARCÍA-BODAÑO, S. (ed.)
Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega. A Coruña: RAG, 1995.

1997
CORA, X.
Diccionario de Fole. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1997.
CASARES, C. (ed.)
Anxel Fole: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1997.

1998
ALONSO MONTERO, X. (ed.)
Homenaxe ós tres poetas medievais da Ría de Vigo: Martín Códax. Mendiño, Johán de Cangas. A Coruña: RAG, 1998.
DURÁN, J. A. (ed.)
Prosas recuperadas: o periodismo de Manuel Murguía: (Antoloxía básica, 1853-1923). A Coruña: Fundación Caixa Galicia: RAG; Madrid: J.A. Durán, 1998.

2001
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Álbum literario da Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907. A Coruña: RAG / Universidade da Coruña | Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística, 2001.

2003
ALONSO MONTERO, X. (ed.)
Rosalía de Castro traducida ó latín e cantada en latín e grego clásico: (noticia e textos): homenaxe ó profesor Sergio Álvarez Campos. A Coruña: RAG | Padrón: Centro de Estudios Rosalianos, 2003.

2005
FERREIRO, M. (ed.)
Poesía galega completa / Eduardo Pondal. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005.
PENA, X. R. e FORCADELA, M.
Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005.
SAURÍN DE LA IGLESIA, M. R. (ed.)
Poesías / Antonio de la Iglesia González. A Coruña: RAG, 2005.

2011
SAURÍN DE LA IGLESIA, M. R. (ed.)
Poesías / Francisco María de la Iglesia González. A Coruña: RAG, 2011.

2012
AXEITOS AGRELO, X. L. (ed.)
Obra completa: prosa / Manuel Antonio. A Coruña: RAG / Fundación Barrié, 2012.  

2014
MONTEAGUDO, H e LAMA, M. X. (ed.)
Manuscritos poéticos inéditos de Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2014.
MONTEAGUDO, H. (ed.)
Martin Codax: Bañarnos emos nas ondas!: as sete cantigas, o Pergamiño Vindel. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia: Xunta de Galicia; A Coruña: RAG, 2014.
PARDO BAZÁN, E.
Apuntes de un viaje. De España a Ginebra (1873). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: USC, 2014.
AXEITOS AGRELO, X. L. (ed.)
Obra completa: poesía / Manuel Antonio. A Coruña: RAG / Fundación Barrié, 2014.

2015
Apuntes para una bio-bibliografía documentada de Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2015.
AXEITOS AGRELO, X. L. (ed.)
Obra completa: epistolario / Manuel Antonio. A Coruña: RAG / Fundación Barrié, 2015.

2016
MONTEAGUDO, H. (ed.)
Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía. A Coruña: RAG, 2016.
PENA, X.R. (ed.)
Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía. A Coruña: RAG, 2016.
TATO FONTAIÑA, L. (ed.)
O teatro nas Irmandades da Fala. A Coruña: RAG, 2016.

2017
FERREIRO, M. (ed.)
Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas). A Coruña: RAG, 2017.
GONÇALVES, E.
De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses. A Coruña: RAG, 2017.
Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas). A Coruña: RAG, 2017
MONTEAGUDO, H. (ed.)
Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos. A Coruña: RAG, 2017.
MONTEAGUDO, H. e SÁNCHEZ VALES, M. D.
No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos. A Coruña: RAG, 2017.
NICOLAS, R. (ed.)
Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía. A Coruña: RAG, 2017.

2018
ALEIXANDRE, Marilar (ed.)
Xohana Torres. Natureza de illa. Homenaxe da Real Academia Galega a Xohana Torres. A Coruña: RAG, 2018.

2019
ALEIXANDRE, Marilar (ed.)
Horas de Compostela. A Coruña: RAG, 2019.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Luns 18 de novembro de 2019 / 16:30 h
Toponimízate - Ordes
Venres 22 de novembro de 2019 / 19:30 h
Conmemoración do 70 aniversario da colección Benito Soto - Pontevedra
Martes 26 de novembro de 2019 / 19:00 h
A Coruña - Inauguración do Simposio Antonio Fraguas
Mércores 27 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas
Xoves 28 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas

Novas da Academia

Subscríbete