Publicacións de Literatura
 

1935
PONDAL, E.
Queixumes dos pinos e poesías inéditas. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1935.

1961
RODRÍGUEZ CASTELAO, A. D.
Humorismo, dibuxo humorísteco, caricatura. A Coruña: RAG, 1961.

1965
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Iconografía pondaliá. A Coruña: RAG, 1965.

1966
AÑÓN PAZ, F.
Poesías galegas. A Coruña: RAG, 1966.
CARVALHO CALERO, R. (ed.)
Breviario antológico de la literatura gallega. A Coruña: RAG, 1966.

1967
CURROS ENRÍQUEZ, M.
Escolma de poesías galegas. A Coruña: RAG, 1967.

1969
NORIEGA VARELA, A.
D'o ermo: (escolma da edición luguesa). A Coruña: RAG, 1969.

1970
VALLADARES NÚÑEZ, M.
Cantigueiro popular. A Coruña: RAG, 1970.

1971
LÓPEZ ABENTE, G.
Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca: (poesías inéditas). A Coruña: RAG, 1971.

1972
LAMAS CARVAJAL, V.
Escolma de poesías. A Coruña: RAG, 1972.

1973
LAGO GONZÁLEZ, M.
Escolma de poesías. A Coruña: RAG, 1973.

1975
CARRÉ ALVARELLOS, L. (trad.)
Dous capítulos XXV e XXVI do tomo segundo do Don Quixote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra. A Coruña: RAG, 1975.
PINTOS, X.M.
Retallos de poesía e prosa. A Coruña: RAG, 1975.

1976
CABANILLAS, R.
Escolma de poemas. A Coruña: RAG, 1976.

1978
LOPEZ FERREIRO, A.
Escolma de prosa galega. A Coruña: RAG, 1978.

1979
CARBALLO CALERO, R.
Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1979.
MOREIRAS, E. (ed.)
Poesía / Manuel Antonio. A Coruña: RAG, 1979.

1980
FILGUEIRA VALVERDE, X. (ed.)
Afonso X e Galicia e unha escolma de cántigas / Afonso X, Rei de Castela. A Coruña: RAG, 1980.

1981
CURROS ENRÍQUEZ, M.
Aires d'a miña terra: coleución de poesías gallegas. Ed. facs. A Coruña: RAG, 1981.
LAMAS CARVAJAL, V.
Saudades gallegas. Ed. facs. A Coruña: RAG, 1981.
PINTOS, X.M.
A gaita gallega tocada polo gaiteiro ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e ainda mais. Ed. facs. A Coruña: RAG, 1981.
RISCO, V.
Escolma de textos / Vicente Risco. A Coruña: RAG, 1981.

1982
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, X. M. (ed.)
Luís Amado Carballo: vida e obra, escolma de textos. A Coruña: RAG, 1982.
CARBALLO CALERO, R.
Libros e autores galegos: século XX. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1982.
MEIJIDE PARDO, A.
Escritos e autores na Galicia da Ilustración. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1982.

1983
TRAPERO PARDO, X. (ed.)
Manuel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1983.

1984
FILGUEIRA VALVERDE, X. (ed.)
Armando Cotarelo Valledor (1879-1950). A Coruña: RAG, 1984.

1985
LORENZO VÁZQUEZ, R. (ed.)
Crónica Troiana: introducción e texto. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1985.

1986
FRAGUAS FRAGUAS, A. (ed.)
Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1986.

1987
CASARES, C. (ed.)
F. Francisca Herrera Garrido: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1987.

1988
CASARES, C. (ed.)
Ramón Otero Pedrayo: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1988.

1989
FRAGUAS FRAGUAS, A. (ed.)
Celso Emilio Ferreiro. A Coruña: RAG, 1989.

1990
PIÑEIRO, R. (ed.)
Luís Pimentel. A Coruña: RAG, 1990.

1991
BEL ORTEGA, F.
Vida e obra de Francisco Añón. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1991.
VALVERDE FILGUEIRA, X. (ed.)
Álvaro Cunqueiro. A Coruña: RAG, 1991.

1992
CASARES, C. (ed.)
Fermín Bouza Brey. A Coruña: RAG, 1992.
RINCÓN VIRULEGIO, A. (ed.)
Os Eoas: (unha aproximación). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1992.

1993
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. (ed.)
Eduardo Blanco Amor: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1993.

1994
DÓNEGA, M. (ed.)
Luís Seoane: vida e obra literaria. A Coruña: RAG, 1994.

1995
GARCÍA-BODAÑO, S. (ed.)
Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega. A Coruña: RAG, 1995.

1997
CORA, X.
Diccionario de Fole. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1997.
CASARES, C. (ed.)
Anxel Fole: escolma de textos. A Coruña: RAG, 1997.

1998
ALONSO MONTERO, X. (ed.)
Homenaxe ós tres poetas medievais da Ría de Vigo: Martín Códax. Mendiño, Johán de Cangas. A Coruña: RAG, 1998.
DURÁN, J. A. (ed.)
Prosas recuperadas: o periodismo de Manuel Murguía: (Antoloxía básica, 1853-1923). A Coruña: Fundación Caixa Galicia: RAG; Madrid: J.A. Durán, 1998.

2001
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Álbum literario da Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907. A Coruña: RAG / Universidade da Coruña | Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística, 2001.

2003
ALONSO MONTERO, X. (ed.)
Rosalía de Castro traducida ó latín e cantada en latín e grego clásico: (noticia e textos): homenaxe ó profesor Sergio Álvarez Campos. A Coruña: RAG | Padrón: Centro de Estudios Rosalianos, 2003.

2005
FERREIRO, M. (ed.)
Poesía galega completa / Eduardo Pondal. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005.
PENA, X. R. e FORCADELA, M.
Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005.
SAURÍN DE LA IGLESIA, M. R. (ed.)
Poesías / Antonio de la Iglesia González. A Coruña: RAG, 2005.

2011
SAURÍN DE LA IGLESIA, M. R. (ed.)
Poesías / Francisco María de la Iglesia González. A Coruña: RAG, 2011.

2012
AXEITOS AGRELO, X. L. (ed.)
Obra completa: prosa / Manuel Antonio. A Coruña: RAG / Fundación Barrié, 2012.  

2014
MONTEAGUDO, H e LAMA, M. X. (ed.)
Manuscritos poéticos inéditos de Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2014.
MONTEAGUDO, H. (ed.)
Martin Codax: Bañarnos emos nas ondas!: as sete cantigas, o Pergamiño Vindel. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia: Xunta de Galicia; A Coruña: RAG, 2014.
PARDO BAZÁN, E.
Apuntes de un viaje. De España a Ginebra (1873). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: USC, 2014.
AXEITOS AGRELO, X. L. (ed.)
Obra completa: poesía / Manuel Antonio. A Coruña: RAG / Fundación Barrié, 2014.

2015
Apuntes para una bio-bibliografía documentada de Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2015.
AXEITOS AGRELO, X. L. (ed.)
Obra completa: epistolario / Manuel Antonio. A Coruña: RAG / Fundación Barrié, 2015.

2016
MONTEAGUDO, H. (ed.)
Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía. A Coruña: RAG, 2016.
PENA, X.R. (ed.)
Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía. A Coruña: RAG, 2016.
TATO FONTAIÑA, L. (ed.)
O teatro nas Irmandades da Fala. A Coruña: RAG, 2016.

2017
FERREIRO, M. (ed.)
Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas). A Coruña: RAG, 2017.
GONÇALVES, E.
De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses. A Coruña: RAG, 2017.
Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas). A Coruña: RAG, 2017
MONTEAGUDO, H. (ed.)
Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos. A Coruña: RAG, 2017.
MONTEAGUDO, H. e SÁNCHEZ VALES, M. D.
No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos. A Coruña: RAG, 2017.
NICOLAS, R. (ed.)
Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía. A Coruña: RAG, 2017.

2018
ALEIXANDRE, Marilar (ed.)
Xohana Torres. Natureza de illa. Homenaxe da Real Academia Galega a Xohana Torres. A Coruña: RAG, 2018.

2019
ALEIXANDRE, Marilar (ed.)
Horas de Compostela. A Coruña: RAG, 2019.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar