Convenios, acordos e contratos

A Real Academia Galega asinou unha serie de convenios de colaboración con distintas entidades co fin de desenvolver proxectos concretos:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (subvención nominativa prevista nos Presupostos Xerais do Estado).
Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a RAG para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento previstas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Acordo de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do Instituto de Estudos do Territorio e a RAG, para a colaboración na realización de traballos sobre toponimia e microtoponimia de Galicia.
Contrato entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a RAG para a realización dos Cursos de verán de lingua e cultura galegas para estranxeiros e para españois de fóra de Galicia.
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega para para o financiamento de actividades da Real Academia Galega. 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Ourense (Área de Cultura) e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funcionamento.
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funcionamento.  
Subvención da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para financiar a realización de actividades varias relativas á difusión da historia da arte galega.
Convenio nominativo entre o Concello da Coruña e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funcionamento.
Convenio entre a Universidade da Coruña e a Real Academia Galega para a realización de prácticas externas curriculares dos estudantes da Facultade de Humanidades e Documentación.
Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Real Academia Galega para a mobilidade profesores e estudantes do Programa de Doutoramento en Lingüística.
Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Real Academia Galega.
Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Real Academia Galega para prácticas de estudos e proxectos de investigación.
Convenio de colaboración entre a Fundación Barrié e a Real Academia Galega de desenvolvemento do convenio marco no eido lexicográfico.

Subvención para a edición do Boletín da Real Academia Galega.
   

Dicionario
Axenda de actos
Neste momento non hai eventos programados.

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar